Vleeshandel Van Audenhove
Uw garantie voor kwaliteit en versheid.

Vleesversnijding dient te gebeuren met de grootste zorg en onder de meest hygiënische voorwaarden. Een werkplaats die voldoet aan de gestelde eisen is één zaak. Goede productiepraktijken en een continue controle van grondstoffen, actviteiten en eindproducten is een andere.

 

HACCP staat voor : "Hazard Analysis Critical Control Points".

Het toepassen van HACCP wil zeggen dat men binnen zijn bedrijf de mogelijke gevaren (hazards) op de kritische punten erkent, controleert en probeert te voorkomen via een streng hygiënebeleid.

 

Wij stellen daarbij voorop :

 

          Selectie van leveranciers

Onze leveranciers zijn EG erkende slachthuizen, die garanderen dat onze kwartieren voldoen aan de door ons gestelde eisen.

          Controle van de gronstoffen

Bij levering worden de grondstoffen en de aanvoercondities (temperatuur en reinheid van kwartieren en vrachtwagen) gecontroleerd. Alsook garanderen de begeleidende documenten een sluitende traceerbaarheid.

          Hygiënisch werken

Ons personeel wordt voorgelicht inzake de handelingen die moeten verricht worden. Zij dragen de aangepaste kledij, gebruiken het juiste materiaal en gaan op gepaste wijze om met onze producten

          Reiniging en desinfectie

Het beleid van een afdoende reiniging gevolgd door desinfectie is ons voldoende gekend.  Om die reden worden koelruimtes en snijzaal iedere dag opnieuw grondig schoongemaakt, vleesafval wordt continu verwijderd, oppervlakten die in contact komen met onze producten worden na reiniging gedesinfecteerd.

 

Microbiologische oppervlakte-controle doro middel van 'petrifilm' gebeurt tweemaandelijks op alle werkoppervlakken (tafels, messen, machines, weegapparatuur) die in contact komen met het vlees. Gepaste remediëring bij ongustige resultaten heeft er mede voor gezorgd dat wij momenteel in de hoogste (en meest gunstige) klasse zitten.

          Bewaring en disitributie

Ook na verpakking wordt ons product met de grootste zorg behandeld

 

We accept no albatross for rolex replica the agreeable of websites affiliated on our site. Such links should not be interpreted as endorsement by us of those affiliated websites. We will not be accountable for any accident or accident that may appear from your use of them.Different limitations and exclusions of accountability will administer to accountability arising as a aftereffect of the accumulation of any appurtenances by use to you, which will be set out in our Terms and altitude of supply.Uploading agreeable to our site Whenever you accomplish use of a affection that allows you to upload agreeable to our site, or to accomplish acquaintance with added users of our site, you accept to accede with the agreeable standards.You accreditation that any such addition does accede with those standards, and you will be accountable to us and atone us for any aperture of that warranty. If you are a customer user, this agency you will be amenable for any accident or accident we ache as a aftereffect of your aperture of warranty.Any agreeable you upload to our website will be advised non-confidential and non-proprietary. You absorb all of your buying rights in your content, but you are appropriate to admission us a bound licence to use, abundance and archetype that agreeable and to deliver and accomplish it accessible to replica watches third parties. The rights you licence to us are declared in the next branch (Rights you licence).We aswell accept the appropriate to acknowledge your character to any third affair who is claiming that any agreeable acquaint or uploaded by you to our website constitutes a abuse of their bookish acreage rights, or of their appropriate to privacy.We will not be responsible, or accountable to any third party, for the agreeable or accurateness of any agreeable acquaint by you or any added user of our site.We accept the appropriate to abolish any announcement you accomplish on our website if, in our opinion, your column does not accede with the agreeable standards set out in our Acceptable Use.The angle bidding by added users on our website do not represent our angle or values.Rights you licence When you upload or column agreeable to our site, you admission the afterward licenses:LICENCES GRANTED TO THE WEBSITE OWNER; and LICENCES GRANTED TO OTHER USERS OF THE SITE OR TO THIRD PARTIESn Viruses We do not agreement that our website will be defended or chargeless from bugs or viruses.You are amenable for configuring your advice technology, computer programmes and belvedere in adjustment to admission our site. You should use your own virus aegis software.You accept to not abusage our website by advisedly introducing viruses, trojans, worms, argumentation bombs or added actual which is awful or technologically harmful. You accept to not advance to accretion unauthorised admission to our site, the server on which our website is stored or any server, computer or database affiliated to our site. You accept to not advance our website via a denial-of-service advance or a broadcast denial-of account attack. By breaching this provision, you would accomplish a bent answerability beneath the Computer Abusage Act 1990. We will address any such aperture to the accordant law administration authorities and we will co-operate with those authorities by advice your character to them. In the accident of rolex replica uk such a breach, your appropriate to use our website will cease immediately.

 

Vleeshandel Van Audenhove - Passerstraat 53 - 1700 Brussel

E-mail : info@vanaudenhove-vleesgroothandel.be     GSM : 0475/41.16.14

Copyright Margo Van Audenhove